اصفهان

مشتریان عزیزی که ساکن شهر اصفهان هستند:

✔️ تحویل با اسنپ(به درخواست مشتری)

✔️ پیک موتوری(به درخواست مشتری)

✔️ تحویل با پست

برای خرید بیش از ۱8۰هزارتومان

درصورت انتخاب : طبق هزینه اعلامی اسنپ

درصورت انتخاب : طبق هزینه پیک موتوری

رایگان

برای خرید کمتر از ۱8۰هزاتومان

طبق هزینه اعلامی اسنپ

طبق هزینه پیک موتوری

براساس تعرفه اداره پست

سفارشهای به مقصد شهر اصفهان حداکثر ۲۴ساعت بعد تحویل خواهد شد

پرداخت آنلاین

سایر شهرها

مشتریان عزیزی که ساکن سایر شهرها هستند:

✔️ تحویل با پست پیشتاز

✔️ تحویل با تیپاکس

برای خرید بیش از 18۰هزارتومان

رایگان

رایگان

برای خرید کمتر از 18۰هزاتومان

طبق تعرفه پست پیشتاز

طبق تعرفه تیپاکس

سفارشها حداکثر ۷۲ ساعت بعد تحویل خواهد شد

پرداخت آنلاین